Daňové zákony 2021 SR XXL Profi

Úplné znění zákonů Slovenské republiky pro rok 2021 s detailními komentáři novel přímo u změněných ustanovení (interaktivní vydání spojené s aktualizačním servisem, e-bookem a webem):
Zákon o dani z príjmov
Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zákon o miestnych daniach
Zákon o dani z motorových vozidiel
Zákon o používání elektronickej registračnej pokladnice (E-kasa)
Daňový poriadok


199 vč DPH
skladem

Slovenská verze Daňových zákonů je tradiční příručkou s nejnovější daňovou legislativou Slovenské republiky pro rok 2021:

Komplet tlačenej publikácie, e-booku, celoročního aktualizačného servisu so slovenskou daňovou legislativou a servisnej webovej stránky. Nové vydanie tradičnej príručky pre profesionálnych používateľov – jednej z najrozšírenejších na trhu v novom vyhotovení rozšírené o tému elektronickej registračnej pokladnice (E-kasa). Extra široký formát, kvalitný biely papier, prehľadná úprava, orientačné prvky pre jednoduchú prácu s textom, zvýraznenie noviel, miesto na vlastné poznámky prispôsobené na zdieľanie, servisná webová stránka s najnovšími informáciami a možnosťou preberania textov zákonov, novel a aktualít. Na servisnej stránke zadarmo aj zákony o spotřebních daniach, o finančnej správe, o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, o účtovníctve a iné. Právny stav k 1. januáru 2020.

Prostredníctvom QR kódu na obálke si budete môcť objednať bezplatnú celoročnú aktualizáciu a bezplatný e-book. Všetky e-booky vo formáte pdf majú zhodnú grafickú úpravu s tlačenými verziami a sú prispôsobené na tlač v domácich a kancelářských tlačiarňach. Priestor na ručne písané poznámky je prispôsobený na snímanie fotoaparátmi tabletov a smartfónov. Oznamovanie, spracovanie a archivácia ručne písaných poznámok nebolo nikdy jednoduchšie. Poznámky môžete zdieľať so spolupracovníkmi, spracovávať, priraďovať k denným úlohám a archivovať.

Aktualizačný servis na stránke www.DanoveZakony365.sk – preberanie jednotlivých vydaní servisu, e-bookov, úplných znení zákonov a pod.

Počet stran: 190
Rok vydání: 2021
Vazba: 230 x 297 mm (š x v)
Nakladatel: NEWSLETTER - vydavatelství