Vstup do profese

Publikováno 07.09.2022

Daňové poradenství je v České republice regulovaná činnost,  upravena zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poraců, v aktuálním znění.

Kdo v České republice může vykonávat tuto činnost?

Oprávněny k výkonu profese daňového poradce jsou fyzické osoby zapsané do seznamu daňových poradců nebo daňově poradenské společnosti, které daňové poradenství vykonávají pomocí daňových poradců, a které mají tuto činnost jako předmět podnikání zapsánu do obchodního rejstříku.

Fyzické osoby

K tomu, aby mohla být fyzická osoba zapsána do seznamu daňových poradců musí splňovat podmínky zákona č. 523/1992 Sb. a složit kvalifikační zkoušku.

Daňoví poradci pomáhají svým klientům s daněmi a souvisejícími povinnostmi. Pokud daňový poradce musel složit poměrně náročné zkoušky, aby mohl vstoupit do profese, pak tyto zkoušky slouží jako důkaz jeho odborné kvalifikace, tj. komplexní znalosti celého daňového systému. Složení zkoušky daňového poradce může být dalším krokem k budování profesní kariéry a k postupu na vyšší pracovní pozice.

Podmínky kvalifikační zkoušky jsou upraveny zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců a zkušebním řádem Komory daňových poradců ČR, který vydává ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR.

Zkoušku na daňového poradce úspěšně složí v průměru 20-30 % uchazečů. U zkoušky uspějí jen ti nejlepší uchazeči, kteří jsou schopni složit kvalifikační zkoušku díky svým širokým teoretickým i praktickým znalostem a zkušenostem. Důraz je kladen při vstupu do profese také na znalost profesních a souvisejících předpisů, proto je toto téma zařazeno do všech dílčích částí zkoušky. Komora daňových poradců organizuje řadu vzdělávacích školení a seminářů, které jsou zaměřeny na přípravu ke kvalifikační zkoušce, ale mohou sloužit i k dalšímu zvyšování kvalifikace v oblasti daňové problematiky.

Daňově poradenské společnosti

K tomu, aby mohla obchodní společnost nebo družstvo tj. právnická osoba - daňově poradenská společnost - vykonávat tuto činnost, musí mít daňové poradenství zapsáno jako předmět podnikání v obchodním rejstříku. Tyto právnické osoby nejsou členy Komory a jsou Komorou evidovány ve zvláštním seznamu. I u nich je však nezbytná vysoká odborná kvalifikovanost daňových poradců, jejichž pomocí činnost vykonávají.

Shrnutí základních informací v pdf verzi pro tisk naleznete pod článkem.

Jak se stát poradcem?

Jak zaevidovat daňově poradenskou společnost?

Název souboru Velikost
Základní informace o daňovém poradenství 741KB Stáhnout