Odborné vzdělávání

Tisknout
Publikováno 08.09.2015

Kontaktní osoba: Ing. Vít Šelešovský, E-mail: selesovsky@kdpcr.cz, Tel.: +420 542 422 317

Jedná se o vzdělávací akce, nabízené zpravidla daňovým poradců i širší odborné veřejnosti. Jsou to zejména odborné konference a workshopy, samostnou kategorií je jazykové vzdělávání, zaměřené na odbornou anglickou terminologii.

Příklady akcí:

  • Odborný seminář Národní účetní rady - jednodenní akce organizovaná ve spolupráci s Komorou daňových poradců ČR. Seminář je zaměřen na aktuální problémy účetnictví, daní a auditu. Na semináři se prezentují interpretace NÚR.

  • Jazykové vzdělávání - jednodenní a vícedenní akce zaměřené na profesní terminologii zejména z oblastí daní a účetnictví. Snahou je navázat výuku na praktické použití v praxi daňových poradců.

  • Diskusní seminář Česko-Slovenské Fórum - dvoudenní konference k vybraným daňovým otázkám, diskutovaným z pohledu české a slovenské legislativy a soudní praxe obou zemí. Součástí akce je společenské setkání účastníků, které je příležitostí k navázání pracovních i osobních kontaktů.

Aktuální nabídka školení