Soutěž diplomových prací 2019

Komora daňových poradců ČR vyhlašuje 2. ročník soutěže diplomových prací zabývajících se daňovou problematikou!

aneb DESET TISÍC ZA DIPLOMKU!

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritéria pro přihlášení diplomové práce

 • téma související se zdaněním  
 • zaslání diplomové práce v elektronické podobě včetně posudku vedoucího a oponenta
 • zaslání shrnutí diplomové práce v rozsahu 1 strany A4
 • doložení ověření antiplagiátorství
 • jazyk diplomové práce: čeština nebo slovenština

Pozn.: Do soutěže se mohou přihlásit studenti denního i kombinovaného studia.

 
Hodnotící kritéria
 • míra dopadu na daňové prostředí 
 • vlastní invence ohledně závěrů uvedených v práci 
 • využitelnost závěrů pro budoucnost daňové profese, daňové legislativy a výběru daní
 • mezinárodní přesah (vč. srovnání zahraniční situace či vývoje)

Harmonogram soutěže:

 • do 30.6.2019 zaslání diplomových prací v elektronickém formátu včetně posudku vedoucího a oponenta, ověření antiplagiátorství a shrnutí na 1 stranu A4 do kanceláře Komory na email: foretova@kdpcr.cz
 • 07 - 09/2019 hodnocení diplomových prací hodnotící komisí složené ze zástupců Prezidia KDP ČR, daňových poradců a kanceláře Komory
 • 09 - 10/2019 oznámení výsledků soutěžícím

Ocenění studenta bude probíhat osobně na vybrané slavnostní akci Komory daňových poradců v období říjen až prosinec 2019. 

Ceny pro vítěze:

 • finanční odměna - 1. místo 10 tis. Kč; 2. místo 5 tis. Kč a 3. místo 3 tis. Kč
 • nabídka publikace redukovaného textu v Bulletinu či v e-Bulletinu KDP ČR
 • nabídka účasti na Komorou pořádaných akcích

 

Připomeňte si 1. ročník naší soutěže:

- vyhlášení soutěže

- tisková zpráva "Soutěž o nejlepší diplomovou práci má své vítěze"

- fotogalerie z 1st International IFA Czech Branch Transfer Pricing Conference, kterou pořádala IFA ČR ve spolupráci s KDP ČR na půdě VŠE v Praze dne 16. 10. 2018, kde proběhlo slavností předání šeků z rukou prezidentky Komory daňových poradců vítězným studentům. 

Zleva Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR, Jáchym Lukeš, student VŠE v Praze, Filip Krajčuška, student Tillburg University, Renáta Zelinková, studentka VŠE v Praze a Radek Neužil, tajemník KDP ČR.

 

Druhý ročník soutěže diplomových prací má své vítěze