• Informace
 • Soutěž diplomových prací 2019

Soutěž diplomových prací 2019

Komora daňových poradců ČR vyhlašuje 2. ročník soutěže diplomových prací zabývajících se daňovou problematikou!

aneb DESET TISÍC ZA DIPLOMKU!

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritéria pro přihlášení diplomové práce

 • téma související se zdaněním  
 • zaslání diplomové práce v elektronické podobě včetně posudku vedoucího a oponenta
 • zaslání shrnutí diplomové práce v rozsahu 1 strany A4
 • doložení ověření antiplagiátorství
 • jazyk diplomové práce: čeština nebo slovenština

Pozn.: Do soutěže se mohou přihlásit studenti denního i kombinovaného studia.

 
Hodnoticí kritéria
 • míra dopadu na daňové prostředí 
 • vlastní invence ohledně závěrů uvedených v práci 
 • využitelnost závěrů pro budoucnost daňové profese, daňové legislativy a výběru daní
 • mezinárodní přesah (vč. srovnání zahraniční situace či vývoje)

Harmonogram soutěže:

 • do 30.6.2019 zaslání diplomových prací v elektronickém formátu včetně posudku vedoucího a oponenta, ověření antiplagiátorství a shrnutí na 1 stranu A4 do kanceláře Komory na email: foretova@kdpcr.cz
 • 07 - 09/2019 hodnocení diplomových prací hodnotící komisí složené ze zástupců Prezidia KDP ČR, daňových poradců a kanceláře Komory
 • 09 - 10/2019 oznámení výsledků soutěžícím

Ocenění studenta bude probíhat osobně na vybrané slavnostní akci Komory daňových poradců v období říjen až prosinec 2019. 

Ceny pro vítěze:

 • finanční odměna - 1. místo 10 tis. Kč; 2. místo 5 tis. Kč a 3. místo 3 tis. Kč
 • nabídka publikace redukovaného textu v Bulletinu či v e-Bulletinu KDP ČR
 • nabídka účasti na Komorou pořádaných akcích

 

Připomeňte si 1. ročník naší soutěže:

- vyhlášení soutěže

- tisková zpráva "Soutěž o nejlepší diplomovou práci má své vítěze"

- fotogalerie z 1st International IFA Czech Branch Transfer Pricing Conference, kterou pořádala IFA ČR ve spolupráci s KDP ČR na půdě VŠE v Praze dne 16. 10. 2018, kde proběhlo slavností předání šeků z rukou prezidentky Komory daňových poradců vítězným studentům. 

Zleva Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR, Jáchym Lukeš, student VŠE v Praze, Filip Krajčuška, student Tillburg University, Renáta Zelinková, studentka VŠE v Praze a Radek Neužil, tajemník KDP ČR.

 

Druhý ročník soutěže diplomových prací má své vítěze