Druhý ročník soutěže diplomových prací má své vítěze

Publikováno 16.09.2019

Brno, 16. září 2019 – Do 2. ročníku soutěže diplomových prací na daňové téma, kterou v únoru vyhlásila Komora daňových poradců ČR, se přihlásilo 11 studentů z 9 vysokých škol. Odborná hodnotící komise, ustanovená Prezidiem Komory, vybrala tři vítězné práce. 

1. místo
Kateřina Valdová (VŠE v Praze) - Komparace daňového zatížení podle formy činnosti v České republice a sousedních státech
2. místo
Denisa Doležalová
(Akademie STING) - Uplatňování DPH ve školství
3. místo
Věra Vlková
(VŠE v Praze) - Daňové zvýhodnění rodin s dětmi

Práce vítězných studentů splnily požadovaná kritéria, zazněly v nich vlastní názory zpracovatelů a přinesly zajímavé výsledky. „Ze všech prací, které Komora v rámci soutěže diplomových prací obdržela, je zřejmý zájem jejich autorů o daňovou problematiku a profesi daňového poradce. To dokazuje i to, že oblast zdaňování je pro studenty atraktivní a přináší jim příležitost se po studiu úspěšně uplatnit v praxi“, říká Radek Neužil, tajemník KDP ČR.
Předání ocenění proběhne v rámci 10. ročníku odborného semináře Národní účetní rady, který se bude konat na začátku prosince 2019. Studentům bude poukázána finanční odměna a vítězce nabídnuta možnost publikace redukovaného textu v odborném časopisu Komory.
Komora daňových poradců ČR dlouhodobě usiluje o aktivní spolupráci s akademickou sférou, ať už na institucionální úrovni, nebo přímo se studenty. Soutěž diplomových prací tak bereme jako jeden z příkladů takové spolupráce a proto nás těší pozitivní ohlas a chuť studentů se do soutěže zapojit.“ doplňuje Neužil.
Za vedení Komory všem vítězným studentům srdečně blahopřejeme!

Ing. Radek Neužil, LL.M.          

tajemník KDP ČR                
T: +420 542 422 311             
E: neuzil@kdpcr.cz               

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová

manažer PR
T: +420 605 205 705
E: foretova@kdpcr.cz

Komora daňových poradců ČR

Kozí ulice č. 4
602 00 Brno
H: www.kdpcr.cz

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 908daňových poradců a eviduje 1 116 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. Více naleznete na www.kdpcr.cz.
Komora je členem CFE Tax Advisers  Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese https://taxadviserseurope.org.