2022

Publikováno 25.02.2022

5. ročník soutěže o nejlepší diplomku na daňové téma je za námi. Do soutěže se bylo přihlášeno 15 diplomových prací ze 7 vysokých škol. Blahopřejeme vítězům!

1. místo

Pavel-Michal Rambousek (VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví) - Režim DPH u elektronických rozhraní

2. místo

David Jánek (Masarykova univerzita, Právnická fakulta) - Nedostatky v právní úpravě vybraných akcízů

3. místo

Josef Gotvald (VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví) - Implementace směrnice DAC 6 v České republice

 

Podmínky pro účast v soutěži

 • k hodnocení budou přijaty pouze diplomové práce obhájené v době od 21. 9. 2021 do 20. 9. 2022; bakalářské práce nebudou do soutěže postoupeny
 • diplomovou práci může do soutěže přihlásit student nebo vedoucí práce
 • nosným tématem musí být daňová problematika ve vztahu k interpretaci a aplikaci daňových předpisů jejich adresáty, správci daní a soudy (nezahrnuje makroekonomickou oblast, veřejné finance a obecnou daňovou politiku) 
 • zaslání diplomové práce v elektronické podobě, spolu s posudkem vedoucího a oponenta a potvrzení o provedení ověření antiplagiátorství absolventské práce v daném termínu
 • souhrn diplomové práce v rozsahu 1 strany A4
 • jazyk diplomové práce pouze – čeština, slovenština
 • do soutěže se mohou přihlásit studenti denního i kombinovaného studia
 • student přihlášením své práce souhlasí s jejím zveřejněním na webových stránkách Komory v případě umístění jeho práce na vítězných pozicích  

Prosíme studenty o průběžné zasílání prací poté, co obdrží svá hodnocení od vedoucího diplomové práce a svého oponenta, aby měla hodnotící komise dostatek času na hodnocení prací. Podmínkou pro účast v soutěži je úspěšné obhájení této práce. Informaci o obhájení je možné emailem potvrdit dodatečně. 

Harmonogram soutěže

do 20.září 2022                       

 
          

zaslání elektronické verze diplomové práce, včetně posudku vedoucího a oponenta
shrnutí diplomové práce v rozsahu 1 A4
potvrzení o provedení ověření antiplagiátorství absolventské práce

přelom září / říjen 2022

     

hodnocení diplomových prací hodnotící komisí složené ze zástupců Prezidia KDP ČR a daňových poradců

říjen 2022

 
     

oznámení výsledků soutěžícím a vedoucím diplomových prací

listopad až prosinec 2022              

 
     

ocenění studenta na vybrané slavnostní akci Komory daňových poradců

Hodnotící komise

Mgr. Michal Frankl

Daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, zkušební komisař KDP ČR, člen Sekce pro profesní otázky a Diskusní skupiny korporátních daňových poradců KDP ČR

JUDr. Ing. Martin Kopecký

Daňový poradce, člen Sekce daně z příjmů právnických osob, Sekce daně z přidané hodnoty, Sekce mezinárodní zdanění a clo a Sekce účetnictví KDP ČR. Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Podnikatelské fakulty VUT v Brně. Soudní znalec v oboru převodních cen. Autor odborných textů, pravidelně se účastní připomínkovacího řízení k připravované legislativě, má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti daňového poradenství, zejména pro klienty v oblasti výroby a obchodu.

Ing. Matěj Nešleha

Daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, vedoucí Diskusní skupiny mladých daňových poradců, zkušební komisař na KDP ČR a na Komoře auditorů ČR

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

Daňová poradkyně, náhradnice Prezidia KDP ČR, zkušební komisařka KDP ČR, lektorka v řadě vzdělávacích agentur

Hodnoticí kritéria

 • invenčnost a argumentační přesvědčivost
 • soulad s profesí daňového poradce
 • využitelnost závěrů v praxi
 • míra dodržení nosného tématu

Ocenění pro studenty a vedoucí práce

 • nabídka publikace redukovaného textu v Bulletinu či v e-Bulletinu
 • nabídka bezplatné účasti na Komorou pořádané akci se zahrnutím slavnostního předání poukazu na finanční odměnu
 • mezi studenty vítězných prací bude rozdělena finanční částka 18 tis. Kč; odměna ve výši 10 tis. Kč pro vítěznou diplomovou práci, dále pak 5 tis. Kč pro druhou v pořadí a 3 tis. Kč pro třetí v pořadí  
 • mezi vedoucí vítězných diplomových prací bude rozdělena finanční částka ve stejné výši jako pro příslušného studenta (vedoucí výherní práce obdrží 10 tis. Kč, vedoucí diplomové práce, která se umístí na 2. místě, 5 tis. Kč a vedoucímu diplomové práce na 3. místě 3 tis. Kč)

Kontakt

Požadované podklady zašlete nejpozději do 20. září 2022 na email foretova@kdpcr.cz.

V případě dotazů kontaktujte:

Kateřina Foretová
foretova@kdpcr.cz
+420 605 205 705

 

Ohlédnutí za předchozími ročníky

1. ročník soutěže
vyhlášení soutěže
- tisková zpráva "Soutěž o nejlepší diplomovou práci má své vítěze"
fotogalerie z 1st International IFA Czech Branch Transfer Pricing Conference, kterou pořádala IFA ČR ve spolupráci s KDP ČR na půdě VŠE v Praze dne 16. 10. 2018, kde proběhlo slavností předání šeků z rukou prezidentky Komory daňových poradců vítězným studentům. 

2. ročník soutěže
vyhlášení soutěže
- tisková zpráva "Druhý ročník soutěže diplomových prací má své vítěze"

3. ročník soutěže
- stránky k soutěži diplomových prací
- tisková zpráva "Soutěž o nejlepší daňovou diplomku potvrdila, že daně jsou problematika napříč obory"

4. ročník soutěže
- stránky k soutěži diplomových prací
- tisková zpráva "Soutěž o nejlepší diplomku zná své vítěze"
- fotogalerie z 12. ročníku odborného semináře Národní účetní rady, kde proběhlo slavnostní předání šeků z rukou prezidentky a viceprezidenta Komory daňových poradců vítězným studentům  

Název souboru Velikost
Leták soutěže DP.pdf 2MB Stáhnout
Banner_Soutěž DP.jpg 145KB Stáhnout
Rambousek Pavel-Michal_Diplomová práce.pdf 1MB Stáhnout
Jánek David_Diplomová práce.pdf 1MB Stáhnout
Gotvald Josef_Diplomová práce.pdf 838KB Stáhnout