Soutěž o nejlepší daňovou diplomku potvrdila, že daně jsou problematika napříč obory

Publikováno 29.10.2020

Brno, 29. října 2020 – Do 3. ročníku soutěže diplomových prací na daňové téma, kterou na jaře letošního roku vyhlásila Komora daňových poradců ČR, se přihlásilo 25 studentů ze 7 vysokých škol. Odborná hodnotící komise, ustanovená Prezidiem Komory, hodnotila jednotlivé práce na základě celé řady kritérií - invenčnost a argumentační přesvědčivost práce; míra dopadu na daňové prostředí; soulad s profesí daňového poradce; využitelnost závěrů v praxi a míry dodržení nosného tématu. 

Ve vzájemné shodě pak vybrala tři nejlepší práce:
 
1. místo
Lucie Pospíchalová
(Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta) - Problematika převodních cen vybrané nadnárodní společnosti
2. místo
Kristýna Šedová
(Univerzita Karlova, Právnická fakulta) - Zajišťovací příkazy
3. místo
Lukáš Toman
(Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická) - Odepření nároku na odpočet DPH v důsledku účasti na podvodu

Každoročně roste počet přihlášených prací i jejich kvalita. Zajímavostí letošního ročníku je skutečnost, že se výrazně prosadili zástupci právnických fakult, což dokládá multidisciplinaritu daňové problematiky napříč obory. Práce vítězných studentů splnily požadovaná kritéria, zazněly v nich vlastní názory zpracovatelů a přinesly zajímavé výsledky. „Ze všech prací, které Komora v rámci soutěže diplomových prací obdržela, je zřejmý zájem jejich autorů o daňovou problematiku a profesi daňového poradce. To dokazuje i to, že oblast zdaňování je pro studenty atraktivní a přináší jim příležitost se po studiu úspěšně uplatnit v praxi“, říká Radek Neužil, tajemník KDP ČR.
Komora daňových poradců ČR dlouhodobě usiluje o aktivní spolupráci s akademickou sférou, ať už na institucionální úrovni, nebo přímo se studenty. Soutěž diplomových prací tak bereme jako jeden z příkladů takové spolupráce a proto nás těší pozitivní ohlas a chuť studentů se do soutěže zapojit.

Za vedení Komory všem vítězným studentům srdečně blahopřejeme!

Ing. Radek Neužil, LL.M.          

tajemník KDP ČR                
T: +420 542 422 311             
E: neuzil@kdpcr.cz               

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová

manažer PR
T: +420 605 205 705
E: foretova@kdpcr.cz

Komora daňových poradců ČR

Kozí ulice č. 4
602 00 Brno
H: www.kdpcr.cz

 

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 5 022 daňových poradců a eviduje 1 181 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Název souboru Velikost
TZ_KDPCR_2020_10_29_Dane_jsou_problematika_napric_obory.pdf 723KB Stáhnout