Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: 542422329

Němčina v daních a účetnictví

Cílem jazykovým je zopakovat základy německé gramatiky, probrat a procvičit složitější aspekty jazykových struktur (používaných zejména v odborné němčině) a procvičovat nové znalosti v aktivních komunikačních situacích. Cílem profesním je obeznámit se s odbornou slovní zásobou z oblasti daní a účetnictví, procvičit práci s běžně používanými dokumenty (faktury, smlouvy, účetní závěrky, zákony) a zlepšit komunikační dovednosti jak v oblasti pracovní, tak v oblasti konverzační (důležité např. při pracovních obědech, tzv. small talk).

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pracovníky v oblasti daní a účetnictví, kteří potřebují komunikovat s klienty, kolegy či úředníky v německém jazyce.

Obsahová náplň

1. 11. 2019

Jazyková část
Profesní část

Slovesa, Souvětí souřadné, Složená slova
DPPO; Email v němčině

8. 11. 2019

Jazyková část
Profesní část

Podstatná jména, Souvětí podřadné, Trpný rod
Účetnictví; Výtah z textu (smlouva, zákon)

6. 12. 2019

Jazyková část
Profesní část

Příd. jm. a Zájmena, Způsobová slovesa, Konjunktiv II
DPH a cla; Zásady small talku

17. 1. 2020

Jazyková část
Profesní část

Spojky, Vedlejší a vztažné věty, Slovosled
DPFO, Podnikatelé, Zaměstnanci; Neformální část jednání

14. 2. 2020

Jazyková část
Profesní část

Předložky, Závislý infinitiv, Konjunktiv I
Spotřební a ekologické daně; Překlad (nejen) terminologie

3. 4. 2020

Jazyková část
Profesní část

Příslovce a Částice, Vazby, Stylistika
DNV, DNNV; Simulace odborného jednání I

22. 5. 2020

Jazyková část
Profesní část

Číslovky, Infinitiv s zu, Pragmatika („čtení mezi řádky“)
SID, Nájem, Kapitál, Srážková daň; Simulace odborného jednání II

5. 6. 2020

Jazyková část
Profesní část

Procvičování obtížné látky; Opakování
Aktuální problémy; Opakování

Lektoři

Mgr. Marcela Svatková

Marcela je lektorka anglického a německého jazyka a prokuristka Jazykové školy Zachová s.r.o. Pelhřimov od jejího vzniku. V současné době je na mateřské dovolené. Oba jazyky vystudovala na Univerzitě Karlově v Praze. V rámci studijního programu studovala v Německu v Pasově a dále vykovávala praxe v Regensburku a Aschau am Inn. S KDP spolupracuje již osm let, kde vede kurzy anglického jazyka.

Mgr. Ondřej Veselý

Ondřej je absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, oborů angličtina a němčina. Kromě kratších výměnných pobytů absolvoval i dva semestry studia na Universität Bonn a semestr jako asistent učitele němčiny na gymnáziu v Irsku. Po ukončení studia změnil kariérní zaměření a stal se asistentem daňového poradce (Ernst & Young) a poté asistentem auditora (rodinná firma). V současnosti vede kurzy odborné angličtiny a němčiny pro účetní, daňové poradce a studenty dálkového studia VŠ. Ondřej Vás provede profesní částí kurzu.

Videopozvánka lektorů na kurz:

Organizační pokyny

Lekce jsou koncipovány tak, aby se hlavní část studijní práce odvedla přímo na místě, ovšem budou zadány i dobrovolné kratší individuální přípravy (napsat mail klientovi, vyplnit gramatické cvičení atd.).

Vhodná vstupní úroveň jazyka je B1. Budeme pracovat s autentickým materiálem, proto je třeba již znát základy němčiny. Není však problém, pokud jste němčinu delší dobu nepoužívali nebo nemáte praxi v mluvení. Podklady dostanete vždy písemně a Vaše účast v jednotlivých aktivitách záleží jen na Vaší volbě. Lektoři udělají maximum, aby si každá účastnice a každý účastník do své praxe odnesli co nejvíce.

Ještě než kurz začne, dostanou všichni přihlášení účastníci dotazník, díky kterému bude možné kurz maximálně uzpůsobit potřebám účastníkům kurzu od samého začátku.

V průběhu kurzu bude pro účastníky k dispozici webová stránka s doplňkovými informacemi a materiály a zajímavými tipy pro učení.

Jako dárek dostane každý účastník při zahájení kurzu Odborný slovník pro účetnictví, výkazy a DPH česko-německý a německo-český (2006).

Absolventi kurzu dostanou osvědčení o účasti.

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

Mgr. Marcela Svatková

Mgr. Marcela Svatková

Lektorka anglického a německého jazyka Jazykové školy Zachová s.r.o. Pelhřimov, kde pracuje od jejího vzniku. V současné době působí na pozici hlavní metodičky výuky cizích jazyků. Angličtinu studovala na Univerzitě Karlově v Praze. Lektorka se specializuje jak na individuální, tak i skupinovou výuku. Vede kurzy všeobecného i odborného jazyka.

Mgr. Ondřej Veselý

Mgr. Ondřej Veselý

Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, oborů angličtina a němčina. Po ukončení studia se stal asistentem daňového poradce (Ernst & Young) a poté asistentem auditora (rodinná firma). V současnosti vede kurzy odborné angličtiny a němčiny pro účetní, daňové poradce a studenty dálkového studia VŠ.

Soubory ke stažení

Název souboru Velikost
Letáček Němčina v daních 2019/2020 1MB Stáhnout