Tiskové zprávy

Česko-německé daňové fórum, které se uskutečnilo v Plzni, potvrdilo, že osobní setkání lze stěží nahradit

Publikováno 22.07.2021

PRESSEMITTEILUNG (deutsche Version) - Das Deutsch-Tschechische Steuerforum, das in Pilsen stattfand, bestätigte, dass nichts über persönliche Treffen geht

Brno, 22. července 2021 – Daňoví poradci z České republiky a Německa se sešli netradičně o prázdninách tradičně v Plzni na společném praktickém daňovém semináři, a to i díky nadstandardním vztahům, které byly navázány mezi Komorou daňových poradců ČR a Steuerberaterkammer Nürnberg. Přednášejícími byli nejen daňoví poradci, ale i zástupci finanční správy a advokátní komory z obou zemí. Přednášející i účastníci ocenili především možnost setkat se osobně.

Spolupráce mezi finančními správami na mezinárodní úrovni a daňovými poradci je velmi důležitá zejména v oblasti převodních cen vzhledem k možným doměrkům,“ uvedl na počátku semináře Petr Toman, viceprezident Komory daňových poradců ČR. Blok finanční správy týkající se vzájemné spolupráce a společných kontrol potvrdil, že počet kontrol zaměřených na převodní ceny vzrůstá, a to nejen přeshraničně ale i mezi českými spřízněnými společnostmi.

Je výborné, že finanční správa a daňoví poradci spolu komunikují a vzájemně se informují,“ doplnila Gabriela Hrachovinová, moderátorka semináře a náhradnice Prezidia Komory daňových poradců ČR. Seminář potvrdil, jak významnou roli v rámci stanovení správné výše daňové povinnosti poplatníka či zamezení dvojího zdanění hraje vzájemná osobní komunikace a výměna informací mezi finanční správou a daňovými poradci, a to nejen na národní ale i mezinárodní úrovni. Dosud provedené společné daňové kontroly české a německé daňové správy ukazují, že jsou efektivním prostředkem vzájemné přeshraniční spolupráce, slouží i jako prevence dvojího zdanění a daňové subjekty mají možnost do daňové kontroly aktivně zasahovat.

Premisa „normální je se nesoudit“ byla vyvrácena informací v bloku zabývajícím se řešením daňových sporů, kdy dle údajů české Finanční správy byl počet běžících žalob proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ke konci roku 2020 cca 1400 a počet běžících kasačních řízení cca 600. Petra Nováková, advokátka zaměřující se na daňové spory, zmínila, že „daňoví poplatníci by měli mít na paměti, že finanční úřady získávají informace odkudkoliv, průběžně. Vznikne-li nesoulad mezi tím, co daňový poplatník např. prezentuje na sociálních sítích či webových stránkách a jeho daňovým přiznáním, pak nelze vyloučit, že dojde k zahájení kontroly.“ Na základě zkušeností z praxe pak Petra Nováková doplnila: „Vyplácí se, když je daňový poplatník vůči finanční správě proaktivní.

V dalších částech semináře pak mimo jiné zaznělo, že vyslání zaměstnance z Německa do České republiky je složitější než vyslání zaměstnance z Německa do Číny. Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo je z roku 1984 a není jednoduché správně aplikovat na tuto smlouvu komentáře k Modelové smlouvě OECD, a to nejen ve vztahu ke stálým provozovnám.

Konference byla účastníky velice pozitivně hodnocena a už teď je jasné, že o témata na další pokračování nebude nouze.  

Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M.​    
náhradnice Prezidia KDP ČR

T: 602 959 954
E: hrachovinova@medion-consulting.cz 

 

Akce se uskutečnila za podpory partnerů:

 

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová
PR manažer

T: +420 605 205 705  
E: foretova@kdpcr.cz
H: www.kdpcr.cz

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

O Komoře daňových poradců ČR
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 5 061 daňových poradců a eviduje 1 213 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. 
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese www.cfe-eutax.org. Více naleznete na www.kdpcr.cz.

Název souboru Velikost
TZ_KDPCR_2021_07_22_Cesko_nemecke_danove_forum_se_uskutecnilo_v_Plzni.pdf 680KB Stáhnout
Pressebericht-CSDE-Steuerseminar-Pilsen_20-21072021.pdf 705KB Stáhnout