CFE's Tax Top 5 - 17 December 2018

Tisknout
Publikováno 19.12.2018

V příloze přikládáme CFE novinky pro tento týden, kde najdete shrnutí hlavního vývoje v oblasti daňové politiky v EU a na mezinárodní úrovni. Mezi zprávy týdne především patří:

 

EU zaznamenala vítězství ve sporu s Brazílií

Odvolací orgán Světové obchodní organizace (WTO) potvrdil 13. prosince 2018 rozhodnutí Komise z roku 2017 s odůvodněním, že brazilské daňové pobídky nebyly v souladu s pravidly WTO, neboť tyto praktiky významně upřednostňovaly domácí výrobky. V důsledku tohoto rozhodnutí bude nyní Brazílie muset přehodnotit svou politiku v oblasti daní a uvést ji neprodleně do souladu s pravidly WTO.

V srpnu roku 2017 vydala Komise WTO pro řešení sporů rozhodnutí, podle něhož bylo v Brazílii prostřednictvím subvencí jednáno diskriminačně (vůči EU, k jejímuž podání se připojilo následně i Japonsko), a to především v oblasti automobilovému průmyslu, elektronických informačních technologií a v oblasti elektronických výrobků. Evropská unie je přitom druhým největším obchodním partnerem Brazílie, který se podílí na více než 18% celkového obchodu země. V mnoha odvětvích brazilského hospodářství je EU největším zahraničním investorem.

 

Evropský parlament hodlá rozšířit oblast působnosti daně z digitálních služeb

Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku dospěl k závěru, že je třeba rozšířit působnost návrhu zavedení daně z digitálních služeb (DST) tak, že do takto zdanitelné oblasti zahrne širší okruh digitálních služeb. Evropský parlament se rovněž pokusí prosadit snížení limitu pro placení této daně na subjekty, které v rámci EU budou mít příjmy v hodnotě více než 40 000 000 € během příslušného roku.

Seznam služeb, které jsou pro účely DST považovány za zdanitelné příjmy, by měl podle Parlamentu EU zahrnovat mimo jiné též poskytování "obsahu v digitálním prostředí“ jako jsou videa, hudba, videohry a oblasti obdobné, a to bez ohledu na to, zda obsah je danou entitou přímo vlastněn, či tato jen získala práva digitální obsah šířit. V návaznosti na výše uvedené je zjevné, že Parlament usiluje o postihnutí on-line platforem typu Netflix. Závěrem je na místě zmínit, že Evropský parlament má v otázkách zdanění EU, byť neopominutelnou, přesto však pouze konzultační úlohu.

Název souboru Velikost
CFE's Tax Top 5 - 17 December 2018.pdf 750KB Stáhnout