CFE's Tax Top 5 - 26. března 2019

Publikováno 27.03.2019

Komise zveřejnila analýzu implementace CCTB

Evropská komise zpřístupnila detailní analýzu potenciálního dopadu zavedení návrhu Evropské komise, týkajícího se společného základu daně z příjmů právnických osob (Common Corporate Tax Base).

 

EU se připravuje na Brexit bez dohody

S rostoucí pravděpodobností proběhnutí „bezdohodového“ Brexitu dokončuje Evropská komise a Rada práci na přípravách odchodu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU. Pakliže se tento, tzv. divoký, Brexit stane skutečností, EU začne na hranicích s Velkou Británií uplatňovat tarifní režim a cla, jaké uplatňuje v případě nečlenských států. Zároveň se počítá se zavedením celních kontrol a ověřováním souladu importovaného zboží s pravidly EU. Podle EU je třeba počítat na hraničních přechodech s výrazným zdržením. Detailní zprávu ve vztahu k daňové problematice lze nalézt zde.

 

OECD publikuje pomůcku pro určování skutečného majitele

Globální forum pro transparentnost a výměnu informací v daňových otázkách Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydalo beneficial ownership toolkit, který má vládám členských států usnadnit implementaci současných evropských standardů v oblasti zjištění a určení skutečného majitele obchodní společnosti či jiné entity (korporace). Toolkit obsahuje vysvětlivky technických i právních požadavků, kritéria, na základě kterých lze identifikovat skutečného majitele, v neposlední řadě též výčet existujících prostředků k získání informací o skutečném majiteli a roli těchto informací v rámci režimu automatické výměny informací.

Název souboru Velikost
CFE's Tax Top 5 - 26 March 2019 777KB Stáhnout