KDP a CFE trvají na zachování mlčenlivosti daňového poradce i v souvislosti se směrnicí DAC6

Tisknout
Publikováno 12.07.2018

CFE Tax Advisers Europe vydalo stanovisko k transpozici směrnice „DAC6“, která zavádí tzv. zprostředkovatelům, tedy i daňovým poradcům, novou povinnost poskytnout správci daně informace o přeshraničních daňových uspořádáních, která potencionálně souvisí s agresivním daňovým plánováním. Klíčovým postojem CFE je zdůraznění zásady zachování mlčenlivosti u regulované profese daňového poradce. Jedině tak bude i v budoucnu garantovat právo daňových poplatníků na nezávislé zastoupení a pomoc při plnění daňových povinností.