Máte letní brigádu? Nezapomínejte na daně

Publikováno 25.08.2015

Letní brigáda je nejčastěji realizovaná prostřednictvím dohody o provedení práce, která může být uzavřena maximálně na 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Pokud měsíční příjem nepřesáhne 10 tis. Kč, pak studenti, kteří uzavřou dohodu o provedení práce, nemusí platit odvody na zdravotní a sociální pojištění. Zároveň je nezasáhne ani daň z příjmů, a to díky slevám na poplatníka (2 070 Kč měsíčně) a na studenta (335 Kč měsíčně). Pro uplatnění měsíční slevy na poplatníka je nutné podepsat tzv. růžový formulář (Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti). Zároveň pro uplatnění slevy na studenta je nutné doložit potvrzení o studiu.

Co když růžové prohlášení k dani nepodepíšu? V tom případě za vás zaměstnavatel odvede daň z příjmu. A jaká je možnost dostat daň zpět? Po skončení pracovního poměru dostanete potvrzení o příjmech ze závislé činnosti, na jehož základě, po uplynutí kalendářního roku, zpracujete přiznání. Pokud se jedná o vaše jediné příjmy, daň vám bude vrácena, a to do 1. května následujícího roku.

Další varianta, jak dostat přeplatek na dani zpět, je požádat zaměstnavatele o roční zúčtování. Výhodou je, že již nemusíte podávat daňové přiznání a daň vám vrátí zaměstnavatel. A jaké jsou podmínky pro roční zúčtování daně? Za prvé, o roční zúčtování musíte požádat posledního zaměstnavatele, a to nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období. Za druhé, musíte mít podepsané prohlášení, a to u všech předchozích zaměstnavatelů. Za třetí, předchozí zaměstnání se časově nepřekrývala.
 

Pokud potřebujete odbornou radu či pomoc, neváhejte se obrátit na daňového poradce. Kontakty na odborníky najdete v seznamu daňových poradců.