Pracovní program Evropské komise pro rok 2019

Tisknout
Publikováno 25.10.2018

Evropská komise představila tento týden Pracovní program pro rok 2019, jehož obsahem je plán činností na příští kalendářní rok.

 

V oblasti zdanění právnických osob vyslovuje Evropská komise plnou podporu Radě ve vztahu k zintenzivnění jednání a dosažení dohod ve věcech:

  • Společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)
  • Návrhu daně z digitálních služeb (DST) 
  • Veřejného podávání zpráv podle zemí (Country-by-Country Reporting, CBCR)

 

Ve vztahu k DPH vyjádřila Evropská komise přání shodnout se na:

  • Návrzích na změnu systému DPH („konečný systém DPH“)
  • Zvláštním systému DPH týkajícím se malých a středních podniků (SMEs)
  • Návrhu ve věci stanovení sazeb DPH

 

V návaznosti na loňský projev o stavu Unie sděluje Evropská komise, že předloží:

  • Návrh, který bude mít za cíl „zvýšit počet hlasování kvalifikovanou většinou a zajistit tak efektivnější rozhodování v klíčových oblastech zdanění“. Ke zveřejnění takového návrhu by mělo dojít na přelomu ledna a února 2019.

 

Plné znění Pracovního programu pro rok 2019, stejně jako souvisejících dokumentů, naleznete ZDE.