Daňové novinky

Rozumíte problematice paušální daně?

Publikováno 16.11.2021

Jste v paušálním režimu a očekáváte, že vaše daňová povinnost za rok 2021 bude rovna paušální dani?

Ne každý, kdo se do paušálního režimu přihlásil, skutečně splní zákonné podmínky pro paušální daň. Překážkou mohou být např. příjmy z nájmu, neosvobozený příjem z prodeje nemovitostí nebo cenných papírů, přesáhnou-li roční příjmy z těchto činností částku 15 000 Kč. Dalšími překážkami může být souběh podnikatelské činnosti s příjmy ze závislé činnosti, které nebyly zdaněny srážkovou daní nebo roční příjmy z podnikatelské činnosti přesáhnou-li 1 000 000 Kč. Stát se to může i v případě, že podnikatel měl před vstupem do paušálního režimu obchodní majetek, který využíval ke svému podnikání (např. osobní automobil) a v roce 2021 ho prodal.

Vzhledem k tomu, že paušální daň je zcela nová, nezažitá forma zdanění příjmů, doporučujeme konzultaci s odborníkem, zda byly skutečně podmínky za rok 2021 byly a nevznikla vám povinnost podat daňové přiznání. V této souvislosti je třeba věnovat pozornost i úpravám základu daně při přechodu z režimu roku 2020 do režimu paušálního.


Zatím v paušálním režimu nejste a o paušální dani jen uvažujete?

Pak musíte počítat s tím, že v roce 2022 na dani z příjmů a na pojistném zaplatíte téměř 72 tis Kč. Po skončení letošního roku je třeba vyhodnotit, zda se vám paušální daň v roce 2022 skutečně vyplatí. U řemeslných živností je velmi pravděpodobné, že odvody v režimu paušální daně budou vyšší, než kolik by činily odvody ve standardním režimu daňového přiznání.  Přitom na rozhodnutí máte v lednu jen velmi krátkou dobu, jen 10 dnů, tedy do 10. 1. 2022.


A jaké jsou hlavní (ale nikoli jediné) podmínky osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) pro uplatnění paušálního režimu v roce 2022?

Nejste plátcem DPH a nemáte registrační povinnost k této dani, v roce 2021 jste neměl zdanitelné příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč (s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou daní), k 1. 1. 2022 nebudete nevykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně a včas podáte správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu.

Záloha poplatníka v paušálním režimu v zálohovém období roku 2022 bude měsíčně 5 994 Kč, tj. ročně 71 928 Kč. Z toho je 100 Kč záloha na daň z příjmů; 3 267 Kč záloha na důchodové pojištění a 2 627 Kč záloha na zdravotní pojištění. Pro srovnání v roce 2021 je měsíční částka 5 469 Kč.