Zápis z Koordinačního výboru ze dne 14.11.2018

Tisknout
Publikováno 05.12.2018

Zveřejňujeme Zápis z Koordinačního výboru ze dne 14.11.2018, který obsahuje čtyři uzavřené příspěvky:

  • 528/19.09.18 Daň z nabytí nemovitých věcí z pohledu daní z příjmů
  • 533/14.11.18 Vliv štěpení nebo spojení akcií emitentem na časový test držby cenných papírů pro osvobození příjmů fyzických osob z úplatného prodeje cenných papírů dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP
  • 534/14.11.18 Převod naspořených prostředků z penzijního připojištění se státním příspěvkem na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní pojištění
  • 535/14.11.18 Hlášení k dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně v souvislosti s výplatou, poukázáním nebo připsáním odměny člena orgánu právnické osoby (českého daňového nerezidenta)

Koordinační výbor vznikl v roce 1993 z iniciativy Komory daňových poradců jako platforma, na které budou projednávány spolu s MF problémové okruhy ve výkladech zákonů a případy, kdy dochází k rozporům v platných právních předpisech. První jednání Koordinačního výboru se uskutečnila koncem roku 1993. Postupně se vyvíjel způsob a formy předkládání problémů a způsob jejich projednávání. V pozdějších letech se pravidelně Koordinačních výborů začali zúčastňovat i zástupci Komory auditorů a Svazu účetních a dále zástupci územních finančních orgánů a GFŘ. Tak se postupně vytvořil systém, který znamená, že je v projednání Koordinačního výboru předložen podkladový materiál, který je následně projednán, v řadě případů opakovaně, a výsledkem je publikace řešení tohoto problému, a to jak v případech, kdy se obě strany shodnou (Generální finanční ředitelství na straně jedné a ostatní zúčastnění na straně druhé), tak i v případě, kdy se nepodaří sjednotit názor a zůstává odlišný názor Generálního finančního ředitelství. V takových případech jsou pak oba názory publikovány.