Zápis z Koordinačního výboru ze dne 20.11.2019

Tisknout
Publikováno 28.11.2019

Pro Vaši informaci zveřejňujeme Zápis z Koordinačního výboru ze dne 20.11.2019, který obsahuje šest uzavřených příspěvků:

  • 546/26.06.19 Daňové souvislosti práce z domova (home office) 
  • 550/20.11.19 Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení (tj. mimo EU, EHP a Švýcarska) za zdaňovací období roku 2019 při změně sazby pojistného u nemocenského pojištění od 1. 7. 2019 
  • 552/20.11.19 Odpisy nehmotného majetku v daňové evidenci 
  • 553/20.11.19 Daňové opravné položky dle § 5a zákona o rezervách po účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru 
  • 554/20.11.19 Možnost dalšího prodeje (přeprodeje) osvobozeného lihu, resp. výrobků, které obsahují líh osvobozený od harmonizované spotřební daně 
  • 556/20.11.19 Dani nepodléhá líh, který byl již jednou zdaněn

Další Koordinační výbor se uskuteční 29.1.2020 od 13:00 na Generálním finančním ředitelství.