Daňové novinky

Zápis z Koordinačního výboru ze dne 20.3.2019

Publikováno 15.04.2019

Pro Vaši informaci zveřejňujeme Zápis z Koordinačního výboru ze dne 20.3.2019, který obsahuje dva uzavřené příspěvky:

  • 537/23.01.19 Daňové posouzení zvýšené náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu 
  • 539/20.03.19 Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení v rámci EU/EHP a Švýcarska od 1. 1. 2019

Zápisy z jednotlivých jednání Koordinačního výboru od roku 2015 si můžete stáhnout na stránkách Komory v záložce Odborná stanoviska - Koordinační výbor

Koordinační výbor vznikl v roce 1993 z iniciativy Komory daňových poradců jako platforma, na které budou projednávány spolu s MF problémové okruhy ve výkladech zákonů a případy, kdy dochází k rozporům v platných právních předpisech. První jednání Koordinačního výboru se uskutečnila koncem roku 1993. Postupně se vyvíjel způsob a formy předkládání problémů a způsob jejich projednávání. V pozdějších letech se pravidelně Koordinačních výborů začali zúčastňovat i zástupci Komory auditorů a Svazu účetních a dále zástupci územních finančních orgánů a GFŘ. Tak se postupně vytvořil systém, který znamená, že je v projednání Koordinačního výboru předložen podkladový materiál, který je následně projednán, v řadě případů opakovaně, a výsledkem je publikace řešení tohoto problému, a to jak v případech, kdy se obě strany shodnou (Generální finanční ředitelství na straně jedné a ostatní zúčastnění na straně druhé), tak i v případě, kdy se nepodaří sjednotit názor a zůstává odlišný názor Generálního finančního ředitelství. V takových případech jsou pak oba názory publikovány.