Zápis z Koordinačního výboru ze dne 23.1.2019

Tisknout
Publikováno 25.01.2019

Pro Vaši informaci zveřejňujeme Zápis z Koordinačního výboru ze dne 23.1.2019, který obsahuje dva uzavřené příspěvky:

  • 536/23.01.19 Bezúplatný příjem v případě současného skončení nájemní a podnájemní smlouvy 
  • 538/23.01.19 Opravy údajů uváděných v přiznání DPH, které vedou ke změně vypořádacího koeficientu dle § 76 ZDPH 

Zápisy z jednotlivých jednání Koordinačního výboru od roku 2015 si můžete stáhnout na stránkách Komory v záložce Odborná stanoviska - Koordinační výbor. 

Koordinační výbor vznikl v roce 1993 z iniciativy Komory daňových poradců jako platforma, na které budou projednávány spolu s MF problémové okruhy ve výkladech zákonů a případy, kdy dochází k rozporům v platných právních předpisech. První jednání Koordinačního výboru se uskutečnila koncem roku 1993. Postupně se vyvíjel způsob a formy předkládání problémů a způsob jejich projednávání. V pozdějších letech se pravidelně Koordinačních výborů začali zúčastňovat i zástupci Komory auditorů a Svazu účetních a dále zástupci územních finančních orgánů a GFŘ. Tak se postupně vytvořil systém, který znamená, že je v projednání Koordinačního výboru předložen podkladový materiál, který je následně projednán, v řadě případů opakovaně, a výsledkem je publikace řešení tohoto problému, a to jak v případech, kdy se obě strany shodnou (Generální finanční ředitelství na straně jedné a ostatní zúčastnění na straně druhé), tak i v případě, kdy se nepodaří sjednotit názor a zůstává odlišný názor Generálního finančního ředitelství. V takových případech jsou pak oba názory publikovány.