Zápis z Koordinačního výboru ze dne 28.11.2023

Publikováno 06.12.2023

Zveřejňujeme Zápis z jednání Koordinačního výboru ze dne 28.11.2023, který obsahuje tři uzavřené příspěvky:

  • 615/28.11.23 Rozsah výnosů z poskytnutých úvěrů dle § 5a zákona o rezervách

  • 616/28.11.23 Nahrazení Pokynu GFŘ D-22 Pokynem GFŘ D-59 s úpravou textu k § 6 odst. 7 písm. c) a e) ZDP – vyloučení plnění ve formě vydání paměťové karty řidiče (umožňující obsluhu digitálního tachografu), kterou musí být řidič vybaven podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů z předmětu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  • 611/21.06.23 Určení daňové rezidence trustů a trustových struktur 

Další jednání Koordinačního výboru se uskuteční 28.2.2024 v Praze.

Název souboru Velikost
Zápis z KV 11/23 640KB Stáhnout