Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech - nová kniha v našem e-shopu!

Publikováno 11.03.2021

Zcela nová publikace obsahuje velké množství názorných příkladů postupů účtování, ukázky účetních metod, způsobů oceňování, postupů tvorby a použití opravných položek, postupů tvorby a použití rezerv, postupů odpisování dlouhodobého majetku a dalších.

Knihu můžete zakoupit v našem e-shopu.