Jak si Ministerstvo zdravotnictví představuje pomoc podnikatelům aneb absurdita horkého léta

Tisknout
Publikováno 14.08.2020

Velmi pozitivně hodnotíme, že i na základě našich podnětů a návrhů „posunulo“, díky současné bezprecedentní situaci, Ministerstvo financí termín pro podání daňového přiznání za rok 2019 na 18. 8. 2020. Termín „posunulo“ reálně znamená prominutí sankcí, pokud bude daňové přiznání podáno nejpozději 18. 8. 2020 a ve stejném termínu bude uhrazen případný nedoplatek.

Na podání daňového přiznání se však u podnikajících fyzických osob váže povinnost podat přehledy České správě sociálního zabezpečení a jednotlivým zdravotním pojišťovnám, které se posílají měsíc po podání daňového přiznání. Tento termín byl před „posunutím přiznání“ na 18. 8. 2020  nastaven  na 3. 8. 2020 a přehledy, by tak bylo nutné podat o 10 dnů dříve než daňové přiznání. Jelikož tyto přehledy vycházejí a navazují na daňové přiznání, zkrátila by se de facto i lhůta, kdy bylo nutné zpracovat vlastní daňové přiznání.

Proto ihned poté, co Ministerstvo financí udělalo tento pozitivní krok, se Komora dopisem obrátila na Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví s žádostí, aby byl adekvátním způsobem posunut i termín pro podání výše zmiňovaných přehledů a to na 18. 9. 2020. Ministerstvo práce a sociálních věcí reagovalo pozitivně a potvrdilo, že pokud bude přehled podán a nedoplatek zaplacen do 18. 9. 2020, nebude žádné sankce uplatňovat. Bohužel reakce Ministerstva zdravotnictví byla negativní. Hlavním důvodem byl fakt, že termín pro podání přehledů je stanovený zákonem a případná změna legislativní cestou by se nestihla a jiné řešení možné není.

„Jsme přesvědčeni, že legislativní nebo nelegislativní řešení by se jistě našlo. Protože kde je vůle, tam je i cesta a kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody,“ podotkl člen Prezidia Komory daňových poradců a vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob, Jiří Nesrovnal. Tento příběh však má tragikomické vyústění. Jednotlivé zdravotní pojišťovny se totiž s Ministerstvem zdravotnictví dne 13. 8. (tedy 10 dnů po uplynutí zákonného termínu 3. 8. 2020) dohodly, že nebudou plošně uplatňovat sankci za pozdní podání přehledů. „To však neplatí v případě sankcí za pozdní úhradu. Zde Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že je nezbytné podat individuální žádost o její prominutí. Nevíme, zda se máme smát nebo brečet. Jestli si Ministerstvo zdravotnictví představuje pomoc podnikatelům v této době takto, je to skutečně absurdní a dokumentuje to úřednický pohled od kancelářského stolu bez jakékoli zpětné vazby na praxi,“ komentuje přístup Ministerstva zdravotnictví Nesrovnal. V přehledu totiž v mnoha případech vychází nedoplatek  a Ministerstvo zdravotnictví tak nutí plátce pojistného k dalším administrativním úkonům, kdy výsledek jejich žádosti je nejistý. Celá situace tak dokumentuje, že Ministerstvo zdravotnictví ve svých krocích nezohledňuje praxi a nekomunikuje s odbornou veřejností, byť například Komora daňových poradců opakovaně nabízela v této zdarma věci odbornou pomoc.