Komora připravila pro Český rozhlas komentář k problematice tzv. vinklaření

Tisknout
Publikováno 23.08.2017

S případy takzvaného vinklaření se daňoví poradci setkávají poměrně často. Někdy z neznalosti, někdy zcela úmyslně, nabízí daňové poradenství lidé, kteří k tomu nemají kvalifikaci. Za Komoru řešíme desítky případů ročně, kdy lidé i firmy nabízí daňové poradenství bez toho, aby k tomu měli příslušné oprávnění. Někdy k nápravě pomůže domluva nebo vysvětlení pravidel, v krajních případech se obracíme o pomoc na orgány, příslušné k řešení nedovoleného podnikání. Samotná Komora paradoxně nemá kompetenci takové aktivity postihovat přímo. 

V praxi jsou běžné různé formy nedovoleného poskytování daňového poradenství. Nelze říct, že by se jednalo jen o online anonymní poradenství na webu. Spíše naopak je taková činnost nabízena a prováděna prostřednictvím konkrétních osob a kanceláří. Bohužel klienti často nemají ponětí, že dostávají radu bez garance.

Kvalifikovaný daňový poradce poskytuje celou řadu výhod a garancí. Zejména je pojištěn na škody, které by mohl svým poradenstvím způsobit. Tím má klient jistotu, že v případě problému dostane své peníze, například z pokuty finančnímu úřadu, zpět. Pojišťovny přitom samy říkají, že na škody z daňového poradenství nikoho jiného, než kvalifikované daňové poradce nepojistí, a to včetně účetních a ekonomických poradců. Daňový poradce – člen Komory daňových poradců - má podobné postavení jako advokát a s tím jsou spojená další práva klientů, jako je například profesní mlčenlivost, dodržování určitých pravidel chování a podobně. To vše Komora může kontrolovat a v případě problému i postihovat.

Ověření „pravosti“ daňového poradce je jednoduché, stejně jako si daňového poradce najít. Na webových stránkách Komory daňových poradců ČR - www.kdpcr.cz - je seznam členů Komory a evidovaných daňově poradenských firem, a také tržiště práce, které pomáhá při nalezení daňového poradce pro konkrétní potřebu daňového poplatníka.

Z praxe od daňových poradců víme, že je zcela běžné, kdy k daňovým poradcům přechází klienti například od účetních. Zatímco účetní zpravidla zvládne základní účetní a daňové operace, jakmile se objeví problém nebo něco složitějšího, chybí dostatečná odbornost a zkušenosti například v jednání s finančním úřadem. Setkali jsme se i s tím, že firma účtovala vysoké honoráře v desítkách procent z uspořené daně, což nám přišlo za prvé neetické a tento způsob motivace k neplacení daní by se neměl líbit ani státu, za druhé, daňový poradce má takové stanovení ceny přímo zákonem zakázané. Paradoxně tak můžou být daňové rady od někoho, kdo není daňovým poradcem, dražší a přitom s nejistým výsledkem a zárukou za odvedenou práci.