Komoře se podařil úspěch v oblasti legislativy

Tisknout
Publikováno 07.02.2019

V rámci připomínkování se podařilo prosadit do důvodové zprávy jednoznačné sdělení, že v případě navrhovaného zákona o ochraně oznamovatelů není prolomena zákonem stanovená mlčenlivost daňových poradců, a to ani v případě zaměstnanců daňového poradce.

Citace z důvodové zprávy:

"Z mezinárodních doporučení a příkladů dobré praxe vyplynul požadavek na zakotvení neúčinnosti smluvní povinnosti mlčenlivosti v případě oznamování, jelikož veřejný zájem na oznamování protiprávních jednání v dané situaci převáží nad požadavkem na dodržení smluvního závazku. Zákonná povinnost mlčenlivosti dotčena není. To znamená, že se oznamování netýká případů, kdy se uplatňuje mlčenlivost podle zvláštních právních předpisů (např. poskytování daňového poradenství ve smyslu zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, nebo výkon advokacie podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii)."

 

Název souboru Velikost
Připomínky KDP ČR 636KB Stáhnout
Vypořádání připomínek 24KB Stáhnout