Konference a semináře

CFE Forum 2017, Belgie - Brusel

Publikováno 27.02.2017

CFE Forum 2017 na téma “Do you have a taxable presence in a country? - The new reality Permanent and Fixed (VAT) Establishments in the post BEPS world” se letos koná dne 30. března 2017 v Bruselu. Cílem Akčního plánu BEPS OECD je zajistit, aby podniky v budoucnu platily daně tam, kde vyvíjí hospodářskou aktivitu a kde vytvářejí hodnoty. Připravované změny budou mít obrovské důsledky pro podnikání a mohou si vynutit přeměnu stávajících provozních modelů a hodnotových řetězců. Letošní Tax Forum se bude zabývat novými pravidly pro určení, zda podnik vykazuje dostatečnou míru obchodní aktivity v konkrétním státě, aby zde byl považován za stálou provozovnu. Probere také pojem stálé provozovny užívaný v předpisech o DPH a potíže, s nimiž se lze setkat při určování, zda dodavatel nebo zákazník mají stálou provozovnu v určité zemi. Dále bude zamřeno na aktuální přestavbu konceptu mezinárodního zdanění. Témata budou zahrnovat reakci EU a členských států na dokončení projektu BEPS, zejména se bude jednat o očekávané změny koncepce ekonomické podstaty, tvorby hodnot a stálé provozovny.  Přikládáme registrační formulář a program. Více podrobnějších informací, naleznete na stránkách CFE.