Konference a semináře

Cyklus přednášek Účetnictví pro daňové poradenství zahájen

Publikováno 26.02.2017
Autor: Ing. Vít Šelešovský

V Likešove aule na VŠE v Praze byl 24. 2. 2017 zahájen cyklus přednášek "Účetnictví pro daňové poradenství". Úvodní přednášku na téma Koncepční rámec finančního účetnictví přednášel doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., děkan Fakulty financí a účetnictví.

Obsahem přednášky byly možné způsoby regulace účetního výkaznictví – regulace právním předpisem, regulace standardem, kombinace právního předpisu a standardu. V rámci tohoto tématu pan děkan upozornil, že koncepční rámec mají jak US GAAP, tak IFRS, ale chybí explicitně české účetní regulaci, což vede k problémům jak v její konstrukci, tak při jejím uplatňování.Dalšími důležitými tématem byla účetní závěrka a to konkrétně její struktura, význam a vazby jednotlivých částí účetní závěrky. V druhé části dne vystoupil Ing. Jiří Pelák, Ph.D., který se zaměřel na vliv účetnictví na stanovení základu daně z příjmů a související judikaturu.

Absolventi kurzu účetnictví získají osvědčení o absolvování, které vydá Fakulta financí a účetnictví VŠE. Další běh tohoto kurzu ve spolupráci s VŠE plánujeme na podzim 2017.