Konference a semináře

Další tlak na daňové poradce u obcházení placení daní

Publikováno 20.10.2016

Která z navržených řešení jsou nejlepší k dosažení omezení obcházení daňové povinnosti – pravidla zavádějící povinnost oznámit určité druhy poskytnutých daňových rad a plánů podle OECD, společná evropská oznamovací povinnost, kterou zvažuje Komise EU, Evropský Etický Kodex navržený Evropským parlamentem, nebo jiná opatření jako pokuty pro šiřitele nežádoucích daňových rad, které nyní zavádí britská daňová správa? Budou nová pravidla příčinou další regulace daňového poradenství? Jaký bude jejich vliv na práva daňových poplatníků? Zastoupení panelisté jsou z OECD, Evropské komise, Evropského parlamentu a dvou národních vlád. Česká republika bude mít své zastoupení mezi přednášejícími Luďka Niedermayera z Evorpského parlamentu a Radka Neužila z Komory daňových poradců.  

The 9th European Conference on Tax Advisers’ Professional Affairs  “Involving tax advisers in fighting tax avoidance – what will change?” se koná v pátek 18. listopadu 2016 od 10:00 do 15:00 hodin v Ljubljani. Více informací, program, přihlášku a organizační pokyny naleznete na stránkách CFE.