Konference a semináře

Kurz "Vyjednávání a řešení obtížných komunikačních situací"

Publikováno 26.03.2018

Kurz "Vyjednávání a řešení obtížných komunikačních situací" je určen pro vedoucí pracovníky, majitele daňových kanceláří a OSVČ.

Kurz se koná ve dnech 5. - 6. dubna 2018 v Brně, v zasedací místnosti v 6. patře v sídle Komory daňových poradců ČR. Tento kurz se soustřeďuje na respektující prosazení vlastních požadavků a  řešení obtížných komunikačních situací, které mohou nastat při komunikaci s klienty, se subjekty státní správy nebo obchodními partnery.

 • Vystupování, prezentace sebe sama a vlastních požadavků
 • Asertivní jednání
 • Transakční analýza (dítě-rodič-dospělý)
 • Stanovení cíle rozhovoru
 • Vymezení komunikačního prostoru
 • Kdo je komunikační partner
 • Základní principy účinné argumentace
 • Příprava potenciálních argumentů
 • Umění říci „NE“
 • Volba vhodných asertivních technik
 • Manipulace a jak ji rozpoznat
 • Obrana proti manipulaci
 • Etická dilemata a jejich řešení

Přihlášení je možné zde 
www.kdpcr.cz/vyjednavani-a-reseni-obtiznych-komunikacnich-situaci-pro-vedouci-pracovniky-majitele-danovych-kancelari-a-osvc