Odborný semináři Národní účetní rady - poslední volná místa pro studenty

Tisknout
Publikováno 28.11.2017

8. ročník tradičního odborného semináře pořádaného Národní účetní radou, bude v letošním roce zaměřen na praktické aspekty základních principů účetnictví. Pozornost bude zaměřena na připravované novinky ze strany Ministerstva financí a na nové interpretace připravené Národní účetní radou. Seminář je určen pro účetní, auditory, daňové poradce, finanční ředitele, zaměstnance Finanční správy, studenty vysokých škol a další odbornou veřejnost. 

Program semináře:

  • Záměry MF a jejich realizace v oblasti regulace účetnictví a auditu a v oblasti daní
  • Činnost pracovní skupiny pro přípravu koncepce nové účetní legislativy 2020–2030
  • Práce národní účetní rady v pracovní skupině pro přípravu koncepce nové účetní legislativy 2020–2030
  • K výstupům pracovní skupiny pro přípravu nové účetní legislativy 2020–2030
  • Přednost obsahu před formou při účtování i vykazování – co vyhrává v účetnictví?
  • Okamžik vzniku výnosů – časová a věcná srovnatelnost nákladů a výnosů
  • Kdy vzniká kursové riziko – účtování v cizích měnách při časovém rozlišení nákladů a výnosů a při účtování o zálohách
  • Návrh interpretace NÚR – vykazování nákladů na výzkum a vývoj
  • Návrh interpretace NÚR – účtování o darech
  • Návrh interpretace NÚR – zákaznické věrnostní programy

Podrobné informace k akci naleznete na www.kdpcr.cz/nur

Seminář se uskuteční dne 8. prosince 2017 v době od 9:00 do 16:00 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W.Churchilla 4.