Právní vzdělávání pro poradenství v Plzni - poslední možnost přihlášení

Tisknout
Publikováno 02.10.2018

Komora ve spolupráci s Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni otevírají na základě velmi pozitivních ohlasů další vzdělávací program Právního vzdělávání pro poradenství, který je zaměřen na potřeby daňových poradců, právnických osob vykonávajících daňové poradenství a jejich spolupracovníků.

Cílem kurzu je doplnit posluchačům základy teoretického právního vzdělání a rozšířit jim právní znalosti využitelné v jejich praxi. Obsah přednášek byl na základě zkušeností z minulého běhu upraven tak, aby ještě více odpovídal potřebám profese a poznatky z kurzu byly v praxi daňových poradců co možná nejvíce využitelné. Všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu vydané Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni.

Vzdělávací cyklus se skládá ze 7 přednášek, které budou probíhat v zimním semestru od 5. října do 14. prosince 2018.

Podrobný harmonogram s tématy a přihlášku naleznete zde.

Název souboru Velikost
Obsahova_napln_Plzen_2018.pdf 650KB Stáhnout