Společný seminář KDP ČR, NSS a MF ČR - fotogalerie

Tisknout
Publikováno 13.09.2018

Společný seminář se tradičně konal na půdě Nejvyššího správního soudu v Brně dne 11. září 2018. Akce se účastnili daňoví poradci v čele s prezidentkou Komory, Ing. Petrou Pospíšilovou a viceprezidentem, Ing. Martinem Tučkem. Na semináři dále diskutovali soudci v čele s předsedou NSS, JUDr. Josefem Baxou, který celý seminář moderoval, a zástupci Ministerstva financí ČR a Finanční správy. Mezi pozvanými hosty byli senátoři Ing. Pavel Štohl a Ing. Tomáš Goláň, zástupci kanceláře Veřejného ochránce práv a Generálního ředitelství cel. Všem zúčastněným děkujeme za účast a podnětnou diskusi.