Konference a semináře
Publikováno 12.10.2016
Stálá provozovna zahraničního daňového subjektu a jeho kontroly

Daně bez hranic

Komora daňových poradců Polska - regionální dolnoslezská komora ve spolupráci s Komorou daňových poradců ČR a dalšími partnery pořádají VII. ročník mezinárodní konference "Daně bez hranic" ve dnech 21. - 22. 10. 2016 ve Vratislavi v Polsku. Konference proběhne formou panelových diskusí zástupců daňových poradců Polska, Česka a Německa a bude simultánně tlumočena do češtiny a dlaších jazyků. Témata panelových diskusí jsou:

1. den
I. panel - Stálá provozovna zahraničního daňového subjektu a jeho kontroly
II. panel - Doložka pro obcházení daňového práva

2.den
I. panel - Daňový poradce jako profese veřejné důvěry. Ochrana profese daňového poradce
II. panel - Přeshraniční poskytování daňového poradenství v Evropské unii
III. panel - Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

Součástí konferece je také atraktivní společenský večer s názvem "Ve světě bájí a pohádek".

Další podrobnosti včetně přihlašování naleznete na webových stránkách konferece Kontaktní osobou, na kterou se můžete obracet s dotazy na straně KDP ČR je Vít Šelešovský, selesovsky@kdpcr.cz, mobil: 731 677 622.

Fotogalerie z předchozího ročník konference v Praze v roce 2015