Konference a semináře

Účetnictví na VŠE zakončeno předáváním osvědčení

Publikováno 13.03.2017

Děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., a členka Prezidia KDP ČR, Ing. Jana Skálová, Ph.D., předávali osvědčení absolventům kurzu Účetnictví pro daňové poradenství. Poslední přednáška kurzu a předávání osvědčení proběhlo 10. 3. 2017 v Likešově aule na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Obsahem tří celodenních přednášek byl koncepční rámec finančního účetnictví, vliv účetnictví na stanovení základů daně z příjmů a judikatura, novela zákona o účetnictví a provázanost účetnictví a daní. Jako přednášející zde vystupovali doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., Ing. Jiří Pelák, Ph.D., Ing. Jan Molín, Ph.D.

Se zástupci Fakulty financí a účetnictví jsme již nyní dohodnuti na opakování kurzu pro další zájemce z řad daňových poradců a jejich spolupracovníků. Další běh kurzu by měl proběhnout na podzim tohoto roku. Informace o zahajování přihlašování bude zveřejněna v aktualitách na intranetu KDP ČR (moje.kdpcr.cz).

Název souboru Velikost