Konference a semináře

XX. ročník mezinárodní odborné konference Akademie STING

Publikováno 28.06.2017

DANĚ - TEORIE A PRAXE 2017

Letošní jubilejní ročník konference přislíbila zahájit náměstkyně ministra financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. Předchozích ročníků konference se zúčastnili daňoví odborníci z vysokých škol v ČR i ze zahraničí, přední odborníci z praxe i finanční správy. Z průběhu konference je pravidelně vydáván Sborník abstraktů a referátů. Konference probíhá formou krátkých, cca 10 minutových referátů s přibližně stejně dlouhou diskusí, délka písemného abstraktu do sborníku je stanovena na cca 6 – 8 stran formát A4, samozřejmě lze zveřejnit i delší příspěvek. Všechny články prochází recenzním řízením a vybrané z nich jsou publikovány
v odborném časopise ACTA STING (od roku 2015 na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR, zařazen do databáze ERIH PLUS).

Místo: Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, Brno
Zahájení konference: pátek 15.9.2017 ve 13.00 hod.
Konec: 16.9.2017 asi ve 14.00 hod.
Termín pro zaslání příspěvků: 4.9.2017
Vložné na konferenci: 1.600 Kč (vč. 21% DPH).
Ubytování: Ubytování si účastníci zajišťuji sami.

Více informací nalezente na www.sting.cz/konference