Konference a semináře

Zkušenosti z implementace pravidel BEPS v reálném světě mezinárodních holdingů

Publikováno 17.08.2016
Zkušenosti z implementace pravidel BEPS v reálném světě mezinárodních holdingů

Představujeme poslední panel Středoevropského daňového fóra, 9. září 2016, Praha.

Panel 3 - Zkušenosti z implementace pravidel BEPS v reálném světě mezinárodních holdingů

Požadavek na získání dostatečně podrobných informací o daňových a obchodních schématech nadnárodních firem, na otevřenost a transparentnost daňových poplatníků je ze strany Finanční správy uplatňován v posledních dvou letech velmi intenzivně. Množství informací, které jsou shromážděny automatickou výměnou informací mezi státy, či poskytnuty v souvislosti s podáním daňovým přiznání významně stoupá. Jednou z možností jak aktivně získat od daňového poplatníka informace je horizontální monitoring. V příspěvcích se dozvíme, jak vnímají změny v této oblasti daňoví specialisté v nadnárodních firmách a jaké zkušenosti mají s poskytováním dat a komunikací s Finanční správou v zemích střední Evropy. Zda správce daně umí a chce ocenit poctivosti v odvádění daní a je schopen chránit data před zneužitím. Kam se posunuje hranice mezi legální minimalizací daňového základu a agresivním daňovým plánováním.

Všeobecné informace k horizontálnímu monitoringu

 • horizontální monitoring v mezinárodním kontextu
 • horizontální monitoring v Rakousku - status quo a zkušenosti s pilotním projektem, strategie Finanční správy / příp. Ministerstva financi
 • horizontální monitoring v České republice - status quo
 • horizontální monitoring v Německu - status quo

Pilotní projekt horizontálního monitoringu v Rakousku

 • strategie Finanční správy případně Ministerstva financí Rakouska
 • zavádění pilotního projektu
 • průběh pilotního projektu
 • vyhodnoceni, instrumenty použité k vyhodnocení a zkušenosti
 • horizontální monitoring - právní rámec

Etika a hospodářská filozofie

 • poctivost v placení daní
 • etika ve Finanční správě a bezpečnost dat
 • nové vnímání ekonomické podstaty daňového plánování – zneužití práva
 • kontrola a pokuty vs. důvěra a empatie
 • co vše je potřebné a možné upravit v legislativě a co vše zůstane na důvěře

Daňové poradenství a správa daní

 • není konec daňového poradenství, pouze se v digitální ekonomice mění jeho obsah
 • agresivní daňové plánování / agresivní správa daně

Souvislosti - implementace kroků BEPS a Direktivy EU

 • Akce 2: Neutralizace efektů hybridních schémat
 • Akce 12: Povinné oznamování daňově optimalizačních schémat

Konference proběhne formou panelových diskusí zástupců daňových poradců a představitelů státní správy (MF/FS) z České republiky, Německa a Rakouska. Na akci jsou již nyní přihlášeni daňoví poradci z ČR, Rakouska, Německa a Slovenska. Předpokládaná je také účast zástupců Finanční správy a Ministerstva financí ČR a odborníků z akademické sféry. Na akci je zajištěno simultánní tlumočení. Více informací vč. dalších témat naleznete na webových stránkách konference. Informace ke konferenci sledujte také na twittru #TaxForum2016.

Název souboru Velikost