Aktuality

Kongres pro soudní znalce na Právnické fakultě

Publikováno 11.05.2023

Právnická fakulta Masarykovy univerzity pořádá v Brně ve dnech 1. – 2. června 2023 Kongres pro soudní znalce.

Pro všechny zájemce o soudně znaleckou problematiku jsou připraveny čtyři obsáhlé panelové diskuze, kterých se budou účastnit významné osobnosti z různých oblastí znalecké činnosti – zástupci znalecké obce, soudců, státních zástupců, advokátů a ministerstva.

Panelové diskuze budou zaměřeny na aktuální otázky znaleckého práva a znalectví, zejména na změny ve znaleckých předpisech, na obory a specializace, šablony znaleckých posudků a problematiku vzájemného respektu znalce a soudce v soudní síni.

Odborným garantem a předsedou vědecké rady Kongresu je uznávaný odborník na soudní problematiku, JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.

Součástí programu je i neformální večer.

Veškeré informace o Kongresu, seznam panelistů, kontakty i přihlášku najdete zde:
https://kurzy.law.muni.cz/content/cs/kurzy-pro-verejnost/vse/6-konference-pro-soudni-znalce/

(Uvedený text je propagačním sdělením, který Komora zveřejňuje, v rámci spolupráce s PrF MU, na svých webových stránkách.)

Název souboru Velikost