Přípravné kurzy ke zkouškám na daňového poradce - připravili jsme nový kurz ÚČETNÍ ABECEDA na květen 25. - 29. 5. 2020 - Momentálně je možné se hlásit jen jako náhradník!

Tisknout
Publikováno 25.03.2020

Účetní abeceda v Praze, ČSVTS Novotného lávka 5 a v Brně Kozí 4, v rámci vzdělávání pro veřejnost a daňové poradce.

Termín je zveřejněn k objednání.
V současné době je možné se hlásit zatím jen jako náhradník na čekací listinu. Jakmile situace kolem koronaviru dovolí, místa uvolníme. 

Daňoví poradci, kteří se osobně zúčastní, mohou uplatnit slevu. Přihlášky na Prahu i Brno jsou možné jen elektronicky.

Organizační zajištění: Miroslava Říčná, tel: 542 422 314, mail: ricna@kdpcr.cz.