Kvalifikační zkoušky

Blíží se konec ledna i uzávěrka přihlášek ke kvalifikační zkoušce pro jaro 2020

Publikováno 28.01.2020

Žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky, které budou doručeny kanceláři Komory do pátku 31.1.2020, budou evidovány k jarním termínům kvalifikačních zkoušek. 

Písemné části jarních kvalifikačních zkoušek jsou plánovány na 7. a 8. 4. 2020, ústní část se bude konat v termínu 29. - 30. 4. 2020.

Pro přihlášení uchazeče ke zkoušce Komora upřednostňuje interaktivní formulář žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky. Vyplněný formulář včetně přílohy, kopie dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání (u opakovaného podání přihlášky není nutné znovu zasílat kopii diplomu), je třeba doručit v termínu Komoře některým z níže uvedených způsobů:

1. s vlastnoručním podpisem v originále poštou na adresu: Komora daňových poradců ČR, Kozí 26/4, 602 00 Brno;

2. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu: kdp@kdpcr.cz;

3. z datové schránky fyzické osoby, která se na zkoušku hlásí, do datové schránky Komory daňových poradců ČR, ID: ng6adi3

4. osobně v pracovní dny (8:00-16:30) na adresu: Komora daňových poradců ČR, Kozí 4, Brno.

Uchazeči, jejichž přihláška bude doručena kanceláři Komory od 1. 2. 2020, budou již evidováni k podzimnímu termínu kvalifikačních zkoušek 2020.