Jarní termín kvalifikačních zkoušek se v dubnu 2020 nekoná

Publikováno 16.03.2020

Jarní termín kvalifikační zkoušky, v rámci kterého se měly konat 7. a 8. dubna písemné části zkoušky a následně pak do konce dubna ústní část zkoušky, se nekoná. Termín bude pravděpodobně posunut do letního období. Podrobnosti o dalším postupu a informace k dalším termínům budou publikovány v nejbližší době. 

Přihlášky na jarní termín zůstávají v platnosti i pro případný posunutý termín. Termín pro úhradu platby se posune s ohledem na nově vyhlášený termín (poplatek je splatný nejpozději 20 dnů před konáním kvalifikační zkoušky nebo její části). Již uhrazené platby  mohou být vráceny na základě  individuálních žádostí zaslaných na podatelnu Komory kdp@kdpcr.cz.