Kdy je správný čas pro úhradu poplatku za zkoušku?

Publikováno 08.03.2019

Rádi bychom upozornili uchazeče přihlášené ke kvalifikační zkoušce na daňového poradce, konané v jarním zkušebním období 2019, že se blíží termín splatnosti poplatku za kvalifikační zkoušku.

Dle §11 Zkušebního řádu Komory daňových poradců ČR je poplatek za kvalifikační zkoušku nebo její části, konané v jednom zkušebním obodobí, splatný nejpozději 20 dnů před konáním kvalifikančí zkoušky nebo její čísti. Datum splatnosti poplatku u uchazečů přihlášených k 1. dílčí písemné části zkoušky v jarním zkušebním období 2019  je 13.3.2019, u uchazečů přihlášených k 2. dílčí písemné části zkoušky je 14.3.2019, u uchazečů přihlášených pouze k ústní části zkoušky je 9.4.2019.

Neuhradí-li uchazeč poplatek v termínu splatnosti, pak Komora dle §3 odst. 3 Zkušebního řádu ukončí řízení ve věci kvalifikační zkoušky nebo její části.

Poplatek je třeba uhradit pod variabilním symbolem uvedeným ve výzvě k úhradě platby za zkoušku na účet Komory u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. č. účtu: 2107491443/2700. Uchazeč nalezne informace k platbě poplatku na interním webu, kam má přístup pod svým přihlášením.