Kvalifikační zkoušky

Kolik uchazečů půjde na podzim ke zkoušce?

Publikováno 21.07.2017

Již pouze deset dnů zbývá uchazečům na podání žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky na daňového poradce v podzimním zkušebním období 2017. Vyplněný formulář přihlášky včetně přílohy, kopie dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání, je třeba doručit Komoře do pondělí 31. 7. 2017 jedním z následujících způsobů:

1. s vlastnoručním podpisem v originále poštou na adresu: Komora daňových poradců ČR, Kozí 4, 602 00 Brno;

2. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu: kdp@kdpcr.cz;

3. z datové schránky fyzické osoby, která se na zkoušku hlásí, do datové schránky Komory daňových poradců ČR, ID: ng6adi3.

Pro přihlášení uchazeče ke zkoušce Komora upřednostňuje interaktivní formulář žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky.

U opakovaného podání přihlášky není nutné znovu zasílat kopii diplomu.

Z aktuálního počtu necelých dvou set doručených žádostí nelze zatím usuzovat, kolik uchazečů se ke zkoušce na podzim skutečně dostaví. Největší nápor žádostí očekává kancelář Komory v příštím týdnu.

Žádosti doručené od 1. 8. 2017 budou evidovány k jarním zkušebním termínům roku 2018.

Podrobné informace k podání žádosti naleznete v článku Podáte si žádost o vykonání kvalifikační zkoušky.

Název souboru Velikost