Mimořádné termíny kvalifikační zkoušky - ZIMA 2020

Publikováno 26.05.2020

Prezidium KDP ČR schválilo na svém zasedání dne 11. 5. 2020 mimořádné termíny kvalifikační zkoušky na daňového poradce a právní stav písemných i ústních částí kvalifikační zkoušky v těchto termínech. Schválení mimořádných termínů souvisí s nekonáním dubnových termínů a jejich posunutím do náhradních srpnových termínů. 

Mimořádné termíny kvalifikační zkoušky "ZIMA 2020", jsou pro všechny uchazeče, kteří budou splňovat podmínky zákona č. 523/1992 Sb. Je nutné splňovat nejen podmínky §5 odst. 1, ale také podmínku §5 odst. 12 zákona: "Pokud žadatel kvalifikační zkoušku nebo její část nesložil, může ji konat znovu, nejdříve však po 3 měsících od posledního dne kalendářního měsíce, v němž zkušební komise rozhodla o výsledku." 

Uchazeči, kteří se budou účastnit srpnových termínů kvalifikační zkoušky nebo jejích částí (náhradní termíny JARO 2020) nebudou moci konat kvalifikační zkoušku nebo její části znova v říjnových termínech (termíny PODZIM 2020), neboť od rozhodnutí zkušební komise neuplynou zákonem požadované tři měsíce do konání říjnových zkoušek. Obdobně uchazeči, kteří se budou účastnit říjnových termínů kvalifikační zkoušky nebo jejích částí nebudou moci konat kvalifikační zkoušku nebo její části znova v prosincových termínech (termíny ZIMA 2020), neboť od rozhodnutí komise neuplynou zákonem požadované tři měsíce do konání prosincových zkoušek. Prosincové termíny, které byly stanoveny v souladu s novelou Zkušebního řádu KDP ČR, umožní uchazečům, kteří neuspějí u kvalifikační zkoušky v srpnových termínech  kvalifikační zkoušky nebo jejích částí, zúčastnit se kvalifikační zkoušky nebo jejích částí znovu ještě v letošním roce.

Termíny Přijímání přihlášek 1. písemná část 2. písemná část Ústní část

ZIMA 2020

1. 8. - 15. 9. 2020**

8. 12. 2020 

9. 12. 2020 

21. - 22. 12. 2020

**Do 31. 10. 2020 se zdůvodněnou žádostí o dodatečné přijetí. 

Uchazeč, který chce skládat zkoušku v termínech ZIMA 2020, tuto skutečnost výslovně uvede v žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky.

Prezidium Komory daňových poradců České republiky schválilo právní stav pro výše uvedené zimní termíny kvalifikačních a rozdílových zkoušek 2020:

  • písemné dílčí části kvalifikační zkoušky v termínech 8. - 9. 12. 2020  budou k právnímu stavu účinnému k 1. 7. 2020,
  • ústní část bude k účinnému právnímu stavu v době konání zkoušky.