Náhradní termíny jarních písemných částí kvalifikační zkoušky jsou za námi

Publikováno 07.08.2020

Ve dnech 5. a 6. 8. 2020 proběhly náhradní termíny jarních písemných částí kvalifikační zkoušky, které byly z původních dubnových termínů přeloženy na srpen.  Pro jejich uskutečnění bylo zvoleno netradiční místo konání Hotel Passage. Velkorysá rozloha konferenčních prostor i počty přihlášených uchazečů poskytly záruku dodržení doporučených protikoronavirových opatření, které se týkají vzdáleností mezi lidmi v uzavřených místnostech. Uchazečům se v inspirativních prosklených sálech zřejmě dobře pracovalo, což je patrné z vysokého procenta úspěšnosti obou dílčích písemných částí.

Prvního zkušebního dne se potýkali uchazeči s nástrahami zadání praktických příkladů i teoretického testu z oblasti daně z příjmů, účetnictví, daňového řádu, souvisejících oblastí daňového práva i profesních otázek. Celkem první dílčí část úspěšně absolvovalo třicet osm procent účastníků.

Ještě lepších výsledků dosáhli žadatelé o vykonání druhé dílčí části, v rámci které bojovali o získání minimálně padesátiprocentního bodového zisku nejen v teoretickém testu ale i v praktických příkladech k dani z přidané hodnoty, k dani silniční a ke spotřebním daním. Úspěšně tuto dílčí část zkoušky složila padesát čtyři procenta uchazečů.

Bodové hodnocení jednotlivých částí zkoušky mají uchazeči v uzavřené oblasti webu zobrazené od pondělí 10. 8. 2020.