Náhradní termíny kvalifikační zkoušky

Publikováno 20.03.2020

Náhradní termíny dílčích částí

V návaznosti na rozhodnutí o nekonání dubnových termínů kvalifikační zkoušky na daňového poradce z důvodu šíření koronavirové nákazy, byly stanoveny náhradní termíny konání dílčích částí kvalifikačních zkoušek:

17. 6. 2020 – náhradní termín ústní části kvalifikační zkoušky pro uchazeče, kteří splňují podmínku platnosti obou dílčích písemných částí k postupu k ústní části.

5. 8. 2020 – náhradní termín 1. dílčí písemné části kvalifikační zkoušky

6. 8. 2020 – náhradní termín 2. dílčí písemné části kvalifikační zkoušky

25. - 26. 8. 2020 – náhradní termín ústní části kvalifikační zkoušky pro uchazeče, kteří budou splňovat podmínky postupu k ústní části po úspěšném složení písemných částí v srpnu.

Žádosti o vykonání zkoušky uchazečů, kteří byli přihlášeni k jarnímu zkušebnímu období (k původním dubnovým termínům) zůstávají v platnosti pro náhradní termíny. Uchazeči jsou na srpnový termín přehlášeni automaticky (změna termínu se projeví v individuální oblasti webu).

Pozvánka ke kvalifikační zkoušce nebo její části bude uchazečům rozeslána v zákonem stanovené lhůtě minimálně 30 dnů před konáním kvalifikační zkoušky.

Platba poplatku za zkoušku

Výzvy k úhradě vystavené k původním dubnovým termínům zkoušky zůstávají v platnosti, tj. platbu je možné uskutečnit pod původním variabilním symbolem výzvy.

Poplatky, které byly uhrazeny v původním termínu splatnosti, zůstávají na účtu Komory pro srpnový termín, pokud uchazeči nežádali o jejich vrácení.

Uchazeči, kteří dosud neuhradili poplatek za kvalifikační zkoušku, nebo kteří požádali o vrácení uhrazeného poplatku za nekonanou dubnovou zkoušku, uhradí poplatek za kvalifikační zkoušku nejpozději 20 dnů před náhradním termínem kvalifikační zkoušky nebo její části. Uchazeči, kteří neuhradí poplatek ve stanovené lhůtě, nebudou moci kvalifikační zkoušku v červnovém ani v srpnovém termínu konat.

Dodatečné přihlášení k náhradním termínům

K náhradním termínům kvalifikační zkoušky konané v srpnu 2020 mají možnost se dodatečně přihlásit i noví žadatelé. Úplná žádost o vykonání zkoušky v náhradním termínu musí být doručena kanceláři Komory do 30. 6. 2020 a doplněna o zdůvodněnou žádost o dodatečné přijetí k srpnovým náhradním termínům kvalifikační zkoušky.

Právní stav náhradních termínů zkoušek

  • písemné dílčí části kvalifikační zkoušky v termínech 5. - 6. 8. 2020 budou k právnímu stavu účinnému k 1. 1. 2020,
  • ústní část bude k účinnému právnímu stavu v době konání zkoušky.

V případě dotazů kontaktujte kancelář Komory:

Alena Štrosová
asistentka pro členské záležitosti

tel.: +420 542 422 323 
e-mail: strosova@kdpcr.cz

 

Mgr. Šárka Lásková
vedoucí oddělení členských záležitostí

tel.: +420 542 422 313
e-mail: laskova@kdpcr.cz