Nejbližší termíny zkoušek jsou v říjnu - podat žádost je možné do konce července

Publikováno 23.06.2021

Nejbližší řádné termíny kvalifikačních a rozdílových zkoušek na daňového poradce jsou plánovány na říjen 2021. Přihlášky k těmto termínům přijímá Komora do 31. 7. 2021.

Žadatelé, kteří doručí svoji úplnou přihlášku do 31. 7. 2021 Komoře, budou zařazeni k vykonání kvalifikační nebo rozdílové zkoušky na daňového poradce v termínech písemných částí 11. - 12. 10. 2021 a ústní části 26. - 27. 10. 2021.

K přihlášení na kvalifikační zkoušku je nezbytné doručit Komoře daňových poradců ČR:

  • vyplněný formulář přihlášky,
  • přílohu - kopii vysokoškolského diplomu (prostá kopie, u opakovaného podání přihlášky není nutné znovu zasílat). U zahraničních dokladů o ukončení vysokoškolského studia je třeba doložit úřední uznání platnosti diplomu získaného v zahraničí.

Podrobné informace k podání žádosti včetně interaktivního formuláře naleznete v článku Podáte si žádost o vykonání kvalifikační zkoušky