Nezapomeňte na přihlášení ke kvalifikační zkoušce!

Publikováno 23.07.2019

Několik posledních dnů zbývá uchazečům na podání přihlášky ke kvalifikační zkoušce konané na podzim 2019. Ve středu 31.7.2019 vyprší termín pro přijímání žádostí o vykonání kvalifikační zkoušky na daňového poradce v podzimním zkušebním období 2019. Žadatelé, kteří doručí svoji úplnou přihlášku do 31.7.2019 Komoře, budou zařazeni k vykonání kvalifikační zkoušky na daňového poradce v termínech písemných částí 1.-2.10.2019 a ústní části 30.-31.10.2019.

K přihlášení na kvalifikační zkoušku je nezbytné doručit Komoře daňových poradců ČR:

  • vyplněný formulář přihlášky,
  • přílohu - kopii vysokoškolského diplomu (prostá kopie, u opakovaného podání přihlášky není nutné znovu zasílat). U zahraničních dokladů o ukončení vysokoškolského studia je třeba doložit úřední uznání platnosti diplomu získaného v zahraničí.

Podrobné informace k podání žádosti včetně interaktivního formuláře naleznete v článku Podáte si žádost o vykonání kvalifikační zkoušky