Kvalifikační zkoušky

Nezapomeňte na přihlášení ke kvalifikačním zkouškám ZIMA 2020!

Publikováno 10.09.2020

Už jen několik posledních dnů zbývá uchazečům na podání přihlášky ke kvalifikační zkoušce, která je plánována v mimořádném zimním zkušebním období 2020. Termín je otevřený pro všechny uchazeče, kteří splňují pro postup ke zkoušce podmínky dle §5 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, a neplánují se účastnit zkoušky v řádných termínech podzimního zkušebního období 2020 (při opakování zkoušky musí být mezi zkouškami dodržen minimálně tří měsíční odstup).. 

Termín pro přijímání žádostí o vykonání kvalifikační zkoušky na daňového poradce, konané v mimořádném zkušebním období ZIMA 2020, jehož písemné části zkoušky jsou plánovány uskutečnit ve dnech 8. - 9. 12. 2020 a ústní části 21. - 22. 12. 2020, vyprší v úterý 15. 9. 2020

K přihlášení na mimořádný termín kvalifikační zkoušky ZIMA 2020 je nezbytné doručit Komoře daňových poradců ČR do výše uvedeného data:

  • vyplněný formulář přihlášky,
  • přílohu - kopii vysokoškolského diplomu (prostá kopie, u opakovaného podání přihlášky není nutné znovu zasílat). U zahraničních dokladů o ukončení vysokoškolského studia je třeba doložit úřední uznání platnosti diplomu získaného v zahraničí.

Podrobné informace k podání žádosti včetně interaktivního formuláře naleznete v článku Podáte si žádost o vykonání kvalifikační zkoušky

Název souboru Velikost