Kvalifikační zkoušky

Odložení písemných částí kvalifikační zkoušky – zima 2020

Publikováno 06.11.2020

Z důvodu nynější epidemické situace a karanténních opatření v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 jsou písemné části kvalifikačních zkoušek zkušebního období zima 2020, které se měly konat ve dnech 8. - 9. 12. 2020, odloženy. Předpokládáme, že se písemné části kvalifikačních zkoušek uskuteční v náhradním lednovém termínu 13. - 14. 1. 2021

Náhradní termín ústní části kvalifikační zkoušky pro uchazeče, kteří budou splňovat podmínky postupu k ústní části po úspěšném složení písemných částí zimního zkušebního období, je předběžně odložen na 28. - 29. 1. 2021. 

Uchazeči budou o potvrzení náhradních termínů konání písemných částí kvalifikačních zkoušek s předstihem vyrozuměni. 

Přihlášky k vykonání kvalifikační zkoušky pro zimní termíny 2020 zůstávají v platnosti i pro odložené lednové termíny 2021. Termín pro úhradu platby poplatku se posune s ohledem na nově vyhlášený termín (poplatek je splatný nejpozději 20 dnů před konáním kvalifikační zkoušky nebo její části).   

Předpokládáme, že prosincové termíny ústních částí kvalifikační zkoušky pro uchazeče, kteří se přihlásili k vykonání ústní části kvalifikační zkoušky a splňují podmínku platných obou dílčích písemných částí k postupu k ústní části zkoušky, se budou konat v původním stanoveném termínu a místě, tj. předpokládáme jejich konání ve dnech 21. - 22. 12. 2020 v Brně. Organizace ústní části kvalifikační zkoušky v prosincovém termínu bude v maximální možné míře respektovat epidemickou situaci, konkrétní pravidla budou upřesněna v samostatné pozvánce.