Probíhají profesní zkoušky na daňového poradce

Publikováno 01.10.2019

Dne 1. října začaly kvalifikační zkoušky na daňového poradce konané v podzimním zkušebním období 2019.

Ve dvou zkušebních sálech brněnského hotelu Voroněž dnes probíhala první dílčí písemná část, na  kterou se dostavilo necelých tři sta uchazečů. Tato cást zkoušky je tradičně zaměřena na praktické znalosti z oblasti daně z příjmů a účetnictví. Zběhlost v daňové a účetní problematice prokazují účastníci zkoušky při řešení zadání příkladů vycházejících z praxe. Teoretický test pak skládají i z dalších souvisejících oblastí daňového práva a profesní oblasti. 

Obdobný počet žadatelů o vykonání zkoušky je očekáván i u zítřejší druhé dílčí části, která je orientována na prověření znalostí z daně z přidané hodnoty, malých daní a dalších souvisejících oblastí. Přejeme všem účastníkům hodně zdaru!