Termíny kvalifikačních zkoušek pro rok 2021

Publikováno 23.06.2020

Prezidium KDP ČR schválilo na svém zasedání dne 8. června 2020 termíny pro konání dílčích částí kvalifikačních a rozdílových zkoušek v roce 2021 a obsahové zaměření jednotlivých dílčích částí zkoušky. 

Termíny zkoušek pro rok 2021:

Termíny

Přijímání přihlášek

1. písemná část

2. písemná část

Ústní část

JARO 2021 16. 9. 2020  -  31. 1.  2021 19. 4. 2021 20. 4. 2021 4. - 5. 5. 2021
PODZIM 2021 1. 2. - 31. 7. 2021 11. 10. 2021 12. 10. 2021 26. - 27. 10. 2021

 

Obsahové zaměření zkoušek pro rok 2021:

Dílčí zkouška 

 

Obsahové zaměření

1.dílčí písemná část

Praktické příklady z oblasti: DPFO, DPPO, účetnictví, daňového řádu, profesních a souvisejících předpisů

1. část teoretického testu z těchto a odpovídajících oblastí.

2.dílčí písemná část

Praktické příklady z oblastí: DPH, spotřební a ekologické daně, daně silniční, daně z nabytí nemovitých věcí*, daně z nemovitých věcí, daňového řádu, profesních a souvisejících předpisů

2. část teoretického testu z těchto a odpovídajících oblastí.

Ústní část

Zkušební okruhy - DPFO; DPPO; DPH; spotřební a ekologické daně; daň z nabytí nemovitých věcí*, daň z nemovitých věcí a poplatky; silniční daň; daňový řád; sociální a zdravotní pojištění; účetnictví; obchodní zákoník; občanský zákoník, živnostenský zákon; zákon celní a devizový, profesní a související předpisy; daňový systém ČR, pojmy a definice, zákon o obchodních korporacích, obecné principy mezinárodního zdanění.

*V případě zrušení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, nebude oblast do zkoušené problematiky zařazena.